להזמנות/שירות 
08-9350001

להזמנות/שירות 
08-9350001


תקנון


1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל 

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.

3. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .

4. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

המכירות - חלק כללי

 1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים בישראל .

 2. בעלי החנויות , בתי העסק ומפעיליהם ( להלן: "הספקים" ) מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.

 3. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את שם החנות או הספק , שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק , ואת מחיר המכירה ( להלן: דף המכירה)

 מכירה רגילה

 במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

 1. החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

 2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.

 3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

 אופן ההשתתפות במכירות

 1.לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם

    משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת,

    כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.

 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך

     המשתתף ל"מבצע פעולה" .

     לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

 3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור

     ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .

 4. לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי  

     העיסקה בקישור "כרטיס לקוח" בחנות, תוך 24 שעות.

 5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו,

     יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.

 6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות

     יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 7. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה

     ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות

     לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי .

     במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה

     ע"י חברות כרטיסי האשראי .

     לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה        ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .

 8. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

    במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה           תקין 

 9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

     הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

     החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף ,

     תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי ,

     לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

     אספקת המוצרים

 10. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,

       לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא

       אם צויין מפורשות אחרת.

 11. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה

      הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

      החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

 12. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה,

       פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.

 13. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

 14. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

 15. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות          במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

 16. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי

     עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

  דמי משלוח

 1.המוצרים מעל 300 שקל מסופקים דרך שליח במשאיות לבית הלקוח ,לא גובים מהלקוח דמי משלוח

 2.מוצרים פחות מ300 שקל ראשי הלקוח לבחור בין אם להוסיף דמי משלוח של 20 שקל ולקבל את המוצר           לבית או לא לשלם דמי משלוח וקבל את המוצר בדואר רשום לסניף הדואר הקרוב לכתובת שנמסרה

 3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק/מהחנות בבילו סנטר

     וזאת בתיאום מראש עם הספק/החנות באשר למועד האיסוף .

 4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

      שירות לקוחות

 1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר,

     מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים .

 2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו ,

    ניתן לפנות אל החברה-

    טלפון-

    

    EMAIL:  

 3 .

    נא לציין מס' טלפון בעת משלוח הEMAIL

 3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על          מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

 אבטחת מידע פרטיות בחנות

1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .

    העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון ,

החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי

מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול

האתר בלבד ,לרבות שליחת דיוור פרסום על פי החוק ועדכונים שוטפים

ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

 

כללי

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

6. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו

תחול על היבואן שאשר פרטיו מופיעים על המוצר עמצמו

 7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות

האתר , אלא אם נכתב אחרת .

 8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה

מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .

 9. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

 10. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

  אמינות

 1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות האינטרנט ,

ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.

 3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר 

 

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

 

  ב. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר.

 

ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע,   או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

 

ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

 

ה. לחברה זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

 

ו. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

 

ז. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית".

logo בניית אתרים